Avis je modulárny systém. Každý z modulov rieši svoju špecifickú časť a popri tom dokáže efektívne komunikovať s ostatnými modulmi alebo externými vstupmi iných systémov alebo zariadení

8 základných modulov systému AVIS

avis - moduly

Vlastnosti:

  • Distribuovaný systém klient – server
  • Podpora viacerých serverov prepojených pomocou online dátových replikácií
  • Decentralizovaná server architektúra s vysokou mierou autonómie, bez pripojenia k hlavnému serveru, a spolupráca s off-line klientami (mobilné jednotky, notebooky)
  • Centrálna správa a inštalácia nových verzií klientov a serverov
  • Šifrovanie certifikovanými aj necertifikovanými prostriedkami