AVIS uvodna obrazovka

Centrálny informačný systém letectva AVIS, je inteligentný informačný systém na podporu riadenia výcviku letectva.

  • Ide o otvorený systém, ktorý používateľovi poskytne vysokú flexibilitu a konfigurovateľnosť riešených oblastí
  • Systém umožňuje bezpečnú prácu v celom rozsahu štruktúr a funkcií letectva
  • Je to modulárny systém, pričom plná konfigurácia modulov pokrýva všetky oblasti činnosti letectva
  • Umožní výberu práve toho modulu, ktorý rieši požadovanú činnosť
  • Umožňuje prepojenie vybraných modulov aj s inými IS