On-line riešenie testovania a evidencie zamestnancov

AVIStest je univerzálny a komplexný program určený na testovanie a evidenciu veľkého počtu zamestnancov. AVIStest je modulárny program, čo znamená, že si ho viete nastaviť a prispôsobiť tak, aby vyhovoval Vašim predstavám a potrebám 

Manažment otázok

Flexibilná správa databázy otázok, zmena kritérií hodnotenia, viacero stupňov náročnosti, jednoduchá štruktúra

Objektívnosť testovania

Náhodné generovanie testov, eliminácia ľudského faktoru, bezpečnosť

Komplexnosť skúšok

Viac predmetov v skúške, časové podmienky, periodicita, postupové testy

Kurzy a školenia

Nástroj na prípravu, sledovanie a vyhodnocovanie kurzov

Správa používateľov

Komplexná evidencia osôb, manažment rolí, riadenie prístupu

Evidencia a plánovanie

Prehľad plánovaných skúšok, školení, sledovanie certifikátov a školení vykonaných mimo AVIStestu, komplexná karta zamestnanca

Web technológia

Administrácia a testovanie priamo cez web browser, platformovo nezávislý systém

On-line testovanie

On-line prevádzka s automatickým vyhodnocovaním okamžite po skončení testu

Mód výučby

Samovzdelávanie zamestnancov, tvorenie znalostnej databázy, skúšobne testy bez hodnotenia