Spoločnosť PWC Avis, s.r.o. ako osoba podľa § 8 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako „ZVO“) si Vás dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO  na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Spotrebný tovar“

Lehota na predkladanie ponúk:
Do 20.09.2017, do 10:00 hod.

Už šiesty rok sa PWC Avis zúčastní na leteckých dňoch SIAF. V ročníku 2017 znovu zabezpečíme systém AVISairshow pre toto významné podujatie.

AVIS uvidíte aj na medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2012, ktoré sa uskutočnia 1 a 2 septembra 2012 na letisku Sliač.

PWC Avis aj v roku 2016 poskytne svoj systém na plánovanie letov pre účely medzinárodných leteckých dní SIAF 2016

Pripravili sme pre vás novú podobu našich www stránok. Čo všetko sme zmenili a čo pre vás pripravujeme?

AVIS je už tretí rok partnerom medzinárodných leteckých dní SIAF 2014, ktoré sa uskutočnia 30. a 31. septembra 2014 na letisku Sliač.

Spoločnosť PWC AVIS, s.r.o v septembri 2011 úspešne splnila všetky požiadavky pre udelenie certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008. 

Nadviazať na dlhoročnú tradíciu v oblasti leteckého výcviku, výskumu či vzdelávania v Košiciach. To je úloha signatárov memoranda o spolupráci v oblasti letectva a leteckých činností.