Spoločnosť PWC Avis s.r.o. vznikla za účelom vývoja a podpory špecifických SW riešení zameraných na silový rezort, predovšetkým však na oblasť letectva.

Máme bohaté skúsenosti pri výtvarní špecifikácií v oblasti plánovania, prípravy, riadenia a vyhodnocovania činností vojenského letectva, jeho organizačných štruktúr a personálnych sledovaní.

Disponujeme previerkami NBU a sme držiteľom povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom.

Spoločnosť získala certifikát od Úradu letectva na dodávku SW riešení do vojenského letectva. Od roku 2011 sme držiteľom certifikátu ISO 9001.

Sme o stabilná a etablovanú firma s výlučne slovenským kapitálom. S Ozbrojenými silami SR spolupracujeme na vývoji a implementácii systému AVIS už od roku 2000.